De wederkomst van Jezus Christus

Home Jezus Christus De Profeten Eindtijd Schema Bijbel Studies
Website de wederkomst

Website over de wederkomst van Jezus Christus

Mijn naam is Anne Arnold Postma.
Op 4 maart 2007 ben ik gedoopt in de naam van Jezus Christus.
Omdat ik ervan overtuigd ben dat wij de wederkomst van mijn Heer nog gaan meemaken heb ik deze website in het leven geroepen.

Onder het kopje Jezus Christus heb ik eerst mijn getuigenis gegeven, hoe ik Christen ben geworden en wat de aanleiding is geweest om het profetische Woord te gaan onderzoeken.

Mijn studie heeft invloed gehad op het uiteindelijk tijdstip van de wederkomst van Jezus Christus. De bijbel leert ons dat we de dag en het uur niet kunnen weten maar wel de seizoenen zoals in de gelijkenis van de vijgenboom (Mat. 24:32). Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Ik geloof dat we nu in een tijd leven waar de zomer (Jezus Christus) nabij is.

Door middel van deze website wil ik alle profetische bijbelteksten over de wederkomst van Jezus Christus nader bekijken zodat we een goed beeld krijgen van zijn wederkomst. Onder het kopje Bijbelstudies komen alle online bijbelstudies over het profetische Woord m.b.t. de wederkomst van Jezus Christus.

Ik wens U een vruchtbare tijd.

Englisch Version of the Second Coming

Deutsche Version von Die Wiederkunft

Voor vragen over de website stuur een e-mail

Volgende